CREACIÓN 12

1. Rodolfo Mata, Dos poemas
Ver texto
pp. 203-205
2. Carlos Vásquez Zawadzki, Poemas
Ver texto
pp. 206-214